Úvod Poistné udalosti Vysporiadanie nehnuteľností Mediátor Kariéra Reality Vymáhanie pohľadávok Kontakty
Považujte za vybavené
Mob.: 0948 818 811

Vítame Vás na oficiálnych stránkach MP KREDIT s.r.o. Dnešná uponáhľaná doba má za následok  skutočnosť, že ľudia sa pod tlakom okolia často dostávajú do rôznych nepriaznivých finančných  situácií.  Jednou z hlavných činností spoločnosti je práve pomoc pri riešení  problematických stavov kedy už nie je v silách klienta samostatne zvládnuť práve tieto nepriaznivé situácie. Predovšetkým sa špecializujeme na riešenie problémov spojených s neschopnosťou klientov splatiť svoje dlhy. Našou druhou špecializáciou je pomoc klientom poškodených pri dopravných nehodách so získavaním odškodného od poisťovní, ktoré často zneužívajú nevedomosť  poškodených a nevyplácajú poškodeným klientom  poistné plnenie v takej výške na aké majú nárok.

Vzhľadom k množstvu sporných situácii na trhu s nehnuteľnosťami sme rozšíli  svoju činnosť o služby súvisiace s vysporiadaním majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam a taktiež o služby súvisiace s nákupom a predajom nehnuteľností.

MP KREDIT s.r.o.
Sedličná 157
Trenčianske Stankovce
913 11

Mob.: 0948 818 811

e-mail: info@pravnaochrana.eu
web: www.pravnaochrana.eu

Copyright © 2014 pravnaochrana.eu. Všetky práva vyhradené.