Úvod Poistné udalosti Vysporiadanie nehnuteľností Mediátor Kariéra Reality Vymáhanie pohľadávok Kontakty
Považujte za vybavené
Mob.: 0948 818 811

Vysporiadanie nehnuteľností / Naše služby

Vysporiadame vaše majetkovoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam (pozemky, lúky, vinice,domy, byty, nebytové priestory).

Zistíme a vyhľadáme nehnuteľnosti vo vlastníctve vašich predkov.

Zabezpečíme prechod práv k novoobjaveným nehnuteľnostiam po vašich predkoch do vášho vlastníctva.

Zastúpime Vás v prípadnom súdnom konaní v procese prechodu práv k nehnuteľnostiam a tiež v dedičskom konaní.

Zastúpime vás v konaní pred orgánmi miestnej samosprávy a štátnej správy.

Zabezpečíme potrebné dokumenty v procese prevodu nehnuteľností (štátny archív, matriky)

Zabezpečíme geometrický plán či znalecký posudok.

Zabezpečíme vypracovanie zmlúv na prevod vlastníckych práv k Vašej nehnuteľnosti

MP KREDIT s.r.o.
Sedličná 157
Trenčianske Stankovce
913 11

Mob.: 0948 818 811

e-mail: info@pravnaochrana.eu
web: www.pravnaochrana.eu

Copyright © 2014 pravnaochrana.eu. Všetky práva vyhradené.