Úvod Poistné udalosti Vysporiadanie nehnuteľností Mediátor Kariéra Reality Vymáhanie pohľadávok Kontakty
Považujte za vybavené
Mob.: 0948 818 811

Mediátor / Výhody mediácie

Riešenie sporov mediáciou v porovnaní s riešením spornej situácie formou súdneho sporu má niekoľko výhod. Medzi najpodstatnejšie patria:

Čas

Čas je významný faktor pri riešení nezhôd. Väčšinou platí, že čím dlhšie konflikt trvá, tým viac sa prehlbuje a o to viac námahy a času je potrebné vynaložiť na jeho vyriešenie. Zároveň pri niektorých vzťahoch je spolupráca nevyhnutná aj v stave konfliktu, čím sa vzhľadom na nepriaznivé podmienky môžu vyskytnúť ďalšie konflikty a situácia sa komplikuje čím ďalej, tým viac. Je známe, že na Slovensku sú súdy preťažené a kým sa spor ich pomocou vyrieši, trvá niekoľko mesiacov, často krát aj niekoľko rokov. Mediáciou je možné riešiť spor bezodkladne, prakticky hneď, ako sa na tom zmluvné strany dohodnú.

Náklady

Finančné prostriedky vynaložené v procese súdneho konania (súdne poplatky a trovy, náklady na právnych zástupcov a pod.) predstavujú nemalé čiastky, naproti tomu náklady na mediáciu sú nielen oveľa nižšie, ale účastníci sporu sa o ne delia rovnakým dielom, ak sa sami nedohodnú inak. V konečnom dôsledku sporné strany svojou ochotou a spoluprácou sami určujú, ako dlho bude mediácia prebiehať, a teda ovplyvniť tým samotnú výšku nákladov.


Pre mediáciu sa môžete rozhodnúť aj vtedy, ak už bola žiadosť o riešenie sporu podaná na súde.

Súd vráti časť poplatkov v týchto prípadoch:

ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania, vráti sa im 90% zo zaplateného poplatku

ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa im 50 % zo zaplateného poplatku

ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie    konanie súdu v predmetnej veci

MP KREDIT s.r.o.
Sedličná 157
Trenčianske Stankovce
913 11

Mob.: 0948 818 811

e-mail: info@pravnaochrana.eu
web: www.pravnaochrana.eu

Copyright © 2014 pravnaochrana.eu. Všetky práva vyhradené.