Úvod Poistné udalosti Vysporiadanie nehnuteľností Mediátor Kariéra Reality Vymáhanie pohľadávok Kontakty
Považujte za vybavené

Vymáhanie pohľadávok

Reálne vymoženie Vašej pohľadávky je  až pripísanie  konkrétnej  dlžnej čiastky na účet  alebo v hotovosti. Od klienta  vopred nepožadujeme  žiadne preddavky alebo zálohy. Samotná odmena záleží od dohody zainteresovaných strán. Zmluva pokrýva i analýzu dlžníkovho majetku, jeho finančnú disciplínu a schopnosť uhrádzať svoje záväzky. Samozrejmosťou je sledovanie konkurzných konaní a včasné prihlasovanie pohľadávok našich klientov do konkurzov a zastupovanie ich záujmov vo vzťahu k úpadcovi. Uskutočňujeme kroky smerujúce k tomu aby v žiadnom prípade nedošlo k premlčaniu pohľadávok.

Naša spoločnosť samozrejme postupuje v súlade s dodržiavaním  princípov etického kódexu a platných právnych predpisov. V prípade potreby poverí k zastupovaniu zmluvnú advokátsku kanceláriu, ktorá poskytuje pre našu spoločnosť právne služby na báze zmluvy o poskytovaní právnej pomoci, pričom odmena je stanovená paušálnou platbou a nie na báze počtu vykonaných úkonov. Práve z toho dôvodu  je vymáhanie cez našu spoločnosť výhodnejšie.

Najpodstatnejšia informácia pre Vás ako klienta je, že nárok na odmenu nám vzniká až reálnym vymožením dlžnej čiastky alebo jej časti (ak sa podarí vymôcť iba časť pohľadávky, tak nám samozrejme vzniká nárok len na percentuálny podiel z vymoženej časti).

Výška našej odmeny sa určuje individuálne. Odmena je závislá od individuálneho posúdenia  pohľadávky. Štandardne sa výška našej odmeny pohybuje v rozmedzí 10 - 20 % z reálne vymoženej čiastky pripísanej na Váš účet.

Mob.: 0948 818 811

Odkúpenie pohľadávok

Okrem vymáhania konkrétnych pohľadávok, zabezpečujeme tiež odkupovanie pohľadávok Predajom s pohľadávok našej spoločnosti síce stratíte niekoľko percent z ich hodnoty, no na druhej strane sa nemusíte  venovať ich zdĺhavému vymáhaniu a čakať na to, kedy konečne budú pohľadávky uhradené. V niektorých prípadoch, žiaľ, k úhrade ani nikdy nepríde - dané riziko však v prípade predaja už znáša naša spoločnosť.

Teda predajom pohľadávky získate peniaze hneď a nebudete musieť čakať kým vyhráte súd, prípadne príde k exekúcii majetku dlžníka. Individuálne pohľadávky vočí súkromným osobám alebo firmám bez majetku nevykupujeme.

Ak potrebujete viac  informácií  týkajúcich sa pohľadávok zastihnete nás  na tel. čísle  0948 818 811, prípadne pošlite mail na info@pravnaochrana.eu

MP KREDIT s.r.o.
Sedličná 157
Trenčianske Stankovce
913 11

Mob.: 0948 818 811

e-mail: info@pravnaochrana.eu
web: www.pravnaochrana.eu

Copyright © 2014 pravnaochrana.eu. Všetky práva vyhradené.